Tos Nederland
Home

Het revolutionaire TOS-systeem komt voort uit pure wetgeving. Het is in Nederland bij wet verboden ongezuiverd afvalwater te lozen in de bodem. Toch is het iets wat elke dag gebeurt bij verstoppingen en renovaties van het riool. Elke dag verdwijnen er hoeveelheden ongezuiverd afvalwater in de bodem wat slecht is voor de natuur en volksgezondheid. Een enorm probleem waar Tos Nederland de oplossing voor heeft. De TOS maakt het mogelijk rioolverstoppingen en renovaties uit te voeren zonder dat er ongezuiverd afvalwater in het grondoppervlak terechtkomt.

De werking van de TOS is even simpel als logisch.

Het is een "2 in 1 product"